Projekt "Dolnośląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+"

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.05.2021 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 166 osób bezrobotnych, powyżej 30 roku życia (w tym 96 kobiet) poprzez wyposażenie ich w kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe oraz zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w programie aktywizacji zawodowej ( w tym opracowanie IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kurs zawodowy nadający kompetencje i/lub kwalifikacje zdiagnozowany w IPD, staż zgodny z nowo nabytymi umiejętnościami). Osoby te będą zamieszkiwały w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego. W wyniku projektu co najmniej 70 osób uzyska zatrudnienie a 78 osób zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

KANDYDACIE! SPRAWDŹ CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE I ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE, DOSTOSOWANE DO ZDIAGNOZOWANYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW, A TAKŻE DO POTRZEB REGIONALNEGO RYNKU PRACY:

 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb Uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.
 • Poradnictwo zawodowe - w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 • Pośrednictwo pracy - będzie miało na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika, jak także skojarzenie danego uczestnika z pracodawcą, któremu będzie on odpowiadał.
 • Kurs operatora maszyn CNC + projektowanie CAD/CAM  - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 • Kurs spawania metodą TIG + Rysunek techniczny + Projektowanie CAD/CAM - podczas szkolenia Uczestnicy posiądą wiedzę: tj. m.in. normy, błędy rysunku i ryzyko, warstwy rysunku, rysunek a model 3D, znaczenie komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków. Kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 • Kurs Spedytor/Logistyk - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 • 3 miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Przy doborze stażu będą brane pod uwagę zarówno dotychczasowe kwalifikacje jak i kwalifikacje zdobyte w ramach projektu. 

UCZESTNIKOM KAŻDEGO ZE SZKOLEŃ PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLENIOWE!
UCZESTNIKOM ODBYWAJĄCYM STAŻ PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM STAŻOWE!

PRACODAWCO! SPRAWDŹ CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ!

MOŻEMY POMÓC CI ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIEGO STAŻYSTĘ I PRACOWNIKA, PRZESZKOLIĆ GO DO PRACY W TWOJEJ FIRMIE, A NAWET ZAPŁACIĆ 3-MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE STAŻOWE.

Jako przedsiębiorca wiesz jak ważne jest znalezienie właściwych ludzi do swojego zespołu. Co ważniejsze, inwestycja w młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową może mieć duże znaczenie dla rozwoju Twojej firmy. Dzięki projektowi "Dolnośląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+" masz szansę przy wsparciu profesjonalistów znaleźć odpowiednich kandydatów i przeszkolić ich bez ponoszenia kosztów.

Nasz projekt to precyzja w pracy! Inwestycja w młodych dziś, to klucz do sukcesu jutro!

PRACODAWCO! NASZ PROJEKT TO SAME KORZYŚCI DLA CIEBIE!

 • możliwość poszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy,
 • okazja do wprowadzenia w kulturę organizacyjną firmy przyszłego stażysty/pracownika,
 • możliwość uzyskania od stażysty/pracownika nowych pomysłów na funkcjonowanie firmy,
 • szansa na poszerzenie umiejętności stażysty/pracownika pod kątem potrzeb i oczekiwań firmy,
 • przedstawienie siebie jako instytucji przyjaznej młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy i otwartej na współpracę,
 • budowanie korzystnego wizerunku pracodawcy,
 • oszczędność czasu na rekrutację odpowiedniej osoby. 

HARMONOGRAMY

SPRAWDŹ HARMONOGRAMY ZAJĘĆ I SZKOLEŃ

Harmonogramy - IPD

Maj 2021 - (plik do pobrania)
Kwiecień 2021 - (plik do pobrania)
Marzec 2021 - (plik do pobrania)
Luty 2021 - (plik do pobrania)
Styczeń 2021 - (plik do pobrania)
Grudzień 2020 - (plik do pobrania)
Listopad 2020 - (plik do pobrania)
Wrzesień 2020 - (plik do pobrania)
Maj 2020 - (plik do pobrania)
Marzec 2020 - (plik do pobrania)
Luty 2020 - (plik do pobrania)
Styczeń 2020 - (plik do pobrania)
Grudzień 2019 - (plik do pobrania)
Listopad 2019 - (plik do pobrania)
Październik 2019 - (plik do pobrania)

Harmonogramy - Poradnictwo Zawodowe

Maj 2021 - (plik do pobrania)
Kwiecień 2021 - (plik do pobrania)
Marzec 2021 - (plik do pobrania)
Grudzień 2020 - (plik do pobrania)
Wrzesień 2020 - (plik do pobrania)
Marzec 2020 - (plik do pobrania)
Luty 2020 - (plik do pobrania)
Styczeń 2020 - (plik do pobrania)
Grudzień 2019 - (plik do pobrania)
Listopad 2019 - (plik do pobrania)
Październik 2019 - (plik do pobrania)

Harmonogram - Pośrednictwo Pracy

Maj 2021 - (plik do pobrania)
Kwiecień 2021 - (plik do pobrania)
Marzec 2021 - (plik do pobrania)
Luty 2021 - (plik do pobrania)
Styczeń 2021 - (plik do pobrania)
Grudzień 2020 - (plik do pobrania)
Wrzesień 2020 - (plik do pobrania)
Sierpień 2020 - (plik do pobrania)
Maj 2020 - (plik do pobrania)
Luty 2020 - (plik do pobrania)

Harmonogram - Szkolenia

Spedytor/Logistyk - 13.05.2021 - 30.05.2021 - plik do pobrania
Operator Maszyn CNC - 15.03.2021 - 09.04.2021 - plik do pobrania
Spedytor/Logistyk - 12.03.2021 - 07.04.2021 - plik do pobrania
Spawanie TIG - 12.03.2021 - 15.04.2021 - plik do pobrania
Spedytor/Logistyk - 10.02.2021 - 27.02.2021 - plik do pobrania
Spedytor/Logistyk - 08.02.2021 - 25.02.2021 - plik do pobrania
Spedytor/Logistyk - 09.12.2020 - 30.12.2020 - plik do pobrania
Spedytor/Logistyk - 07.12.2020 - 29.12.2020 - plik do pobrania
Projektowanie CAD/CAM - 11.05.2020 - 14.05.2020 - plik do pobrania
Spawanie TIG II - 05.03.2020 - 23.03.2020 - plik do pobrania
Operator Maszyn CNC II - 07.01.2020 - 26.01.2020 - plik do pobrania
Operator Maszyn CNC I - 07.12.2019 - 22.12.2019 - plik do pobrania
Spawanie TIG I - 05.12.2019 - 21.12.2019 - plik do pobrania

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników: Czerwiec 2019 r. – do wyczerpania miejsc! Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się poniżej, będzie dostępna również w Biurze Projektu.

Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu, podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie – podczas spotkań będzie możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie.

Warunkiem zgłoszenia Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wypełnienie, podpisanie i złożenie w biurze projektu Formularza Zgłoszeniowego.